• info@thermida.com
  • Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή:12.30 εως 20.30 |Πέμπτη:09.00 εως 17.00

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνού: Σταματήστε το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού

31 Μαΐου 2015

Κάθε χρόνο, στις 31 Μαΐου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δράττονται της ευκαιρίας της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος για να υπογραμμίσουν τους κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με την χρήση καπνού και να υποστηρίξουν την ανάγκη για αποτελεσματικές πολιτικές για την μείωση της κατανάλωσης καπνού.

Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 2015 καλούμε τις χώρες να εργαστούν από κοινού για τον τερματισμό του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

Από πολλές απόψεις, το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, της νομικής και της οικονομικής διακυβέρνησης και της διαφθοράς.

Το μέγεθος του προβλήματος

Η παράνομη αγορά καπνού μπορεί να ευθύνεται για το 1 τσιγάρο κάθε 10 που καταναλώνονται παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από την παγκόσμια κοινότητα τελωνείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το παράνομο εμπόριο τσιγάρων κοστίζει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη πάνω από 10 δισεκατομμύρια ετησίως σε απώλεια φορολογικών και τελωνειακών εσόδων.

Το παράνομο εμπόριο δεν αποτελεί πρόβλημα μόνο στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Σχεδόν όλες οι χώρες σε όλο τον κόσμο υπόκεινται σε παράνομο εμπόριο σε κάποια μορφή ή άλλη. Σε απάντηση στην απειλή που τίθενται από το παράνομο εμπόριο καπνού, η διεθνής κοινότητα διαπραγματεύθηκε και ενέκρινε το Νοέμβριο του 2012 το Πρωτόκολλο εξάλειψης του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού, το πρώτο πρωτόκολλο του ΠΟΥ Σύμβαση-Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού (FCTC).

Στόχοι της καμπάνιας για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καπνίσματος 2015

·         Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων που προκαλούνται από το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, ιδίως των νέων και ατόμων με χαμηλό εισόδημα, λόγω της αυξημένης προσβασιμότητας και της οικονομικής προσιτότητας των προϊόντων αυτών λόγω του χαμηλότερου κόστους τους.

·         Να δειχθεί πώς τα κέρδη της υγειονομικής περίθαλψης και των προγραμμάτων, οι πολιτικές ελέγχου του καπνού, όπως η αύξηση των φόρων και των τιμών, οι εικονογραφικές προειδοποιήσεις για την υγεία και άλλα μέτρα υπονομεύονται από το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού.

·         Να δειχθεί πώς η βιομηχανία καπνού έχει εμπλακεί στο παράνομο εμπόριο των προϊόντων καπνού.

·         Να τονισθεί ότι το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού είναι ένα μέσο συσσώρευσης αυξημένου πλούτου για εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιείται στην χρηματοδότηση άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων, καθώς και της τρομοκρατίας.

·         Να προωθηθεί η επικύρωση, η προσχώρηση και η χρήση πρωτόκολλου για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού από όλα τα μέρη της Σύμβασης Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού (WHO FCTC) και την έγκαιρη έναρξη ισχύος με την ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Η παγκόσμια επιδημία καπνίσματος σκοτώνει σχεδόν 6 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, εκ των οποίων πάνω από 600.000 είναι μη καπνιστές που πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισμα. Εάν δεν αντιδράσουμε, η επιδημία θα σκοτώνει περισσότερους από 8.000.000 ανθρώπους κάθε χρόνο μέχρι το 2030. Πάνω από το 80% αυτών των αποτρέψιμων θανάτων θα είναι μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σε χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων.

Βασικά μηνύματα προς το κοινό

Το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού είναι επιβλαβές για την υγεία σας και τα ενδιαφέροντά σας. Εδώ είναι ο λόγος;

1.    Τα παράνομα προϊόντα καπνού εγκλωβίζουν νέους ανθρώπους στα πλαίσια πειραματισμού και χρησιμοποιούνται επειδή είναι πιο οικονομικά προσβάσιμα. Τέτοια παράνομα προϊόντα επίσης παραπλανούν τους νέους χρήστες καπνού από την μη εμφάνιση προειδοποιήσεων για την υγεία και μερικές φορές εμπλέκοντας παιδιά σε παράνομες δραστηριότητες πώλησης.

2.    Το παράνομο εμπόριο κλέβει τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης, που θα μπορούσαν διαφορετικά να είχαν δαπανηθεί για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, αντί να κατευθύνει τα κεφάλαια αυτά σε χέρια εγκληματιών.

3.    Το παράνομο εμπόριο ενισχύει την διαφθορά και αποδυναμώνει την καλή διακυβέρνηση.

4.    Οι καπνοβιομηχανίες είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν τα κενά στα συστήματα διαχείρισης ελέγχου του καπνού και απολαμβάνουν το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού.

Κάλεσμα σε δράση

Για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

·         Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναγνωρίσουν ότι το λαθρεμπόριο όχι μόνο επιδεινώνει την παγκόσμια επιδημία καπνίσματος και τις σχετικές συνέπειες για την υγεία, αλλά και έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, μέσω της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος , συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων, καθώς και της τρομοκρατίας.

·         Η επικύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στις οικονομικές, νομικές και υγειονομικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

Για το κοινό

·         Το κοινό θα πρέπει να αναγνωρίσει τις δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με την εμπορία ανθρώπων και με το οργανωμένο έγκλημα ναρκωτικών.

·         Το κοινό μπορεί να συμμετέχει στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να ενισχύσουν τα μηνύματα και να συμβουλεύσουν την ανάληψη δράσης από τον ΠΟΥ και τις κυβερνήσεις για τον περιορισμό του παράνομου εμπορίου καπνού.

Για την ακαδημαϊκή κοινότητα

·         Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα μπορούν να εκπονήσουν πρόσθετη έρευνα για το θέμα του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού για να τεκμηριώσουν περαιτέρω τις δυσμενείς επιπτώσεις του, καθώς και τα οφέλη για την υγεία, τα οικονομικά του κράτους και τον έλεγχο των εγκληματικών δραστηριοτήτων με τον περιορισμό του λαθρεμπορίου καπνού.

·         Ένας άλλος τομέας έρευνας είναι ο ενεργός ρόλος της βιομηχανίας καπνού στην υποστήριξη του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.

Αφήστε μια απάντηση